..............poone.........

همه چی!!!00

اولین بار این بازی در شهر سوخته زابل انجام می شده‌ام که بقایای آن در گورستان شماره ۷۶۱ با ۶۰مهره پیدا شده‌است.بر اساس یک نوشته پهلوی بنام چترنگ نامک یا شطرنج نامه، این بازی را بزرگمهر در پاسخ به بازی شطرنج که پادشاه هندوستان برای انوشیروان می‌فرستد، ابداع می‌کند و نام آن را به افتخار اردشیر بابکان، بنیانگذار سلسله ساسانی، نیواردشیر می‌گذارد. بنا به متن کتاب شطرنج‌نامه (یا گزارش شطرنج و نهش نیو اردشیر)، در ابداع آن از نمادهای متعددی که عموماً مربوط به باورهای زرتشتی است استفاده می‌نماید. مثل تخته بازی به زمین، سیاهی و سپیدی مهره‌ها به شب و روز و تعداد مهره‌ها (که سی عدد است) به سی روز ماههای تقویم زرتشتی، گردش گردانه‌ها(تاسها) به چرخش افلاک و ستارگان و گردش مهره‌ها به حرکت مردمان تشبیه شده‌است که به فرمان چرخش آسمان و سیاره‌ها قرار دارند . همچنین چیدن مهره‌ها در آغاز کار به آفرینش و زدن مهره‌ها به برخورد و کشتار انسانها و دوباره نشستن آنها به زایش و بیرون رفتن آنها از صفحه بازی به مرگ تشبیه گردیده‌است. نماد پردازی حتی در شرح شماره تاسها نیز دیده می‌شود که ۱ نشان اهورامزدا؛ ۲ نشان دو مینو(انگره مینو و سپنتا مینو)؛ ۳ نشان اندیشه، گفتار و کردار نیک؛ ۴ نشان عنصرهای چهارگانه خلقت یعنی آب، باد، خاک، آتش ؛ ۵ نشان پنج روشنی خورشید، ماه، ستاره، آتش، آذرخش و ۶ به شش گاهنبار مانند شده‌است.در تلمود نیز به این بازی اشاره شده‌است. در یونانی به آن کوبیا می‌گویند.

تخته نرد ،بازی دو نفره ای است که در ان هر بازیکن 15 مهره سفید یا 15 مهره سیاه روی زمین بازی که از 24
خانه تشکیل شده دارد و باید بر اساس عدد روی تاس و قوانین مخصوص این بازی انها را به حرکت در بیاورد و در
پایان بازیکنی که بتواند زودتر مهره های خود را از زمین بازی بردارد ،برنده بازی است. زیبایی این بازی ، زدن یا
کشتن مهره های حریف و بستن خانه ها در حین بازی است که جز تکنیک های تخته نرد برای برنده شدن هر
بازیکن به حساب می اید
خیلی از مردم فکر میکنند که چون بازی تخته بر اساس تاس انجام میشود یک بازی شانسی و تصادفی است اما
تخته نرد ،بازی ای است که در ان هم شانس و هم محاسبات شما دخالت دارد و همچنین شما باید بتوانید یک
تاکتیک کلی را برای انجام بازی ،در ذهنتان تصور کنید و بر اساس ان مهرهایتان را به حرکت دربیاورید. تیزهوشی
، مهارت و استفاده بهتر از تاس حرف اول را در این بازی میزند.

چگونگی شروع بازی

برای شروع بازی هر دو بازیکن تاس می اندازند و هر کدام تاس بیشتر و یا طبق توافق تاس کمتری را اورد ، میتواند رنگ مهر ها و نحوه ی چیدن مهره ها را انتخاب کند و همچنین شروع کننده ی بازی خواهد بود

چیدن مهره ها بر روی زمین

دو راه برای چیدن مهره ها بر روی زمین بازی (تخته نرد) وجود دارد که البته هر دو راه کاملا یکسان است. همانطور که در تصویر اول میببنید ؛ اگر شما مهره ی سفید را انتخاب کرده باشید ، نحوه ی حرکت شما روی زمین بر خلاف جهت عقربه های ساعت خواهد بوددر تصویر دوم مهره های سفید در جهت عقربه های ساعت حرکت خواهند کرد و حریف کاملا در جهت

عکس شما بازی خواهد کرد

هدف بازی

شما باید با توجه به تاس (حکم بازی) تمامی مهرهای خود را در زمین خود ، که در تصویر بالا از 1 تا 6 شماره گذاری شده است جمع کنید و سپس شروع به برداشتن انها از روی زمین بازی کنید .بازیکنی که زودتر مهرهایش را از زمین بردارد برنده بازی است

ایا میشود بازیکنی تاس نریزد و از نوبت خود بگذرد ؟

خیر . هر بازیکن باید تاس بریزد و حتما مهره هایش را حرکت بدهد مگر اینکه ، حریف خانه هایش را بسته باشد و

بازیکن قادر به حرکت دادن مهره نباشد

ایا میشود بازیکنی فقط یک تاس را بازی کند ؟

اگر امکان بازی هر دو تاس باشد ، باید بازی کند ،مگر انکه هیچ راهی وجود نداشته باشد

گاهی اوقات شما ممکن است یک تاس را بازی کنید به طوری که تاس دیگر شما از بین برود

و شما بگویید من دوست ندارم تاس دیگر را بازی کنم و این حرکت من است . ولی دقت کنید

که اینطور نیست واگر شما امکان بازی داشته باشید ،باید هر دو تاس را بازی کنیدبه نمونه های زیر توجه کنید


1-


در تصویر بالا اگر شما مهره ی سفید باشید و تاس 6-4 اورده باشید ، نمیتوانید تاس 6 را توسط مهره های

خانه 13 یا 7 بازی کنید و بگویید 4 ندارم . راه درست این است که شما مهره ی خانه 24 را 6 خانه به جلو بیاورید

و سپس همان را 4 بازی کنید و در خانه ی 14 قرار بدهید

2-
و یا در این تصویر اگر شما مهره سفید باشید و مشغول برداشتن مهره های خود در انتهای بازی هستید

و اگر تاس 6-4 اوردید ، اینطور نیست که از خانه ی 6 یک مهره بردارید و بگویید 4 ندارم که بازی کنم

راه درست اینست که تاس 4 را توسط مهره ی خانه 6 بازی کنید و تاس 6 را از خانه 5 بردارید که شما

سه مهره گشاد خواهید داد ولی این قانون بازی است .

3-
اگر شما سفید باشید و تاس 6-4 اورده اید شما فقط میتوانید یکی از دو تاس را توسط مهره ای که

در خانه 24 قرار دارد بازی کنید که در این حالت باید تاس بزرگتر را فقط بازی کنید و مهره را در خانه ی

18 قرار دهید .

ایا میتوان ابتدا تاس کوچک را بازی کرد ؟

دقت کنید در بازی تخته نرد همیشه ابتدا باید تاس بزرگ را حرکت داد ، اما در بعضی از موارد

نیز میتوان تاس کوچک را ابتدا بازی کرد به شرطی که خودتان سود کنید ولی به حریف ضرر

نرسانید

به نمونه های زیر دقت کنید

1-
در تصویر بالا اگر شما سفید باشید و تاس 4-1 اورده باشید ، اگر 4 را بردارید مجبور هستید

با 1 حریف را زده و عملا 2 مهره ی گشاد خواهید داد. ولی حرکت درست همین است حتی

اگر 2 مهره ی گشاد بدید . نمیتوانید اول مهره را به خانه 3 اورده و سپس ان را بردارید2-


اگر شما سفید باشید و تاس 5-4 اورده باشید ،برای اینکه خانه شماره 2 خالی نماند

و در تاس های بعدی به ضررتان نباشد ،شما میتوانید ابتدا تاس کوچک را بازی کرده ،به

این ترتیب که اول مهره ی شماره 6 را چهار خانه به جلو میبرید ودر 2 قرار میدهید

و تاس 5 را از خانه 3 بر میدارید.


ایا میتوان در هر خانه بیش از 5 مهره قرار داد؟

طبق قوانین بین المللی ، هر بازیکن ازاد است که هر تعداد مهره در هر خانه قرار دهد .این قانون فقط

در انگلستان فرق دارد و طی ان هر بازیکن بیش از 5 مهره در هر خانه نمیتواند بگذارد.


قانون زدن مهره ی حریف و حرکت بعد از ان

 طبق قوانین مرسوم در ایران شما اجازه ندارید بعد از زدن مهره ی حریف ، مهره تان را بر روی دیگر

مهره هایتان قرار بدهید و یا به عبارتی فرار کنید. در تصویر بالا مشاهده میکنید که سفید تاس 5 - 2

اورده که نمیتواند مهره حریف را بزند و بالا رود ، اما در کشورهای دیگر این قانون وجود ندارد .

گشاد دادن چیست؟

وقتی شما مهره ای را به صورت تک در خانه ای قرار میدهید و حریف قادر است ان را بزند .

به تصویر زیر دقت کنید ، اگر شما مهره ی سفید باشید به مهرهای نشان داده شده گشاد گویند.

پیشخوان یا بار :
به قسمت بلند میان زمین بازی که زمین را به دو نیم تقسیم میکتد پیشخوان گویند . معمولا مهره های

کشته ی بازی را در این قسمت قرار میدهند.

ششدر کردن

بستن شش خانه ی متوالی که در هر خانه نیز 2 مهره قرار گرفته باشد چنانکه شما بتوانید این عمل را

انجام دهید ،حریف با بزرگترین تاس (6) هم قادر به گذشتن از مهره های شما نیست و به اصطلاح

ششدر شده است.

بستن خانه ی خودی

اگر شما بتوانید خانه های 1 تا 6 خود را ببندید و اگر از حریف هم کشته گرفته باشید میشه گفت کار حریف

شما تمام شده است و از این به بعد فقط شما تاس میریزید و حریف باید روزنامه بخونه تا پایان بازی

اگر یکی از بازیکن ها تمام خانه هاشو بگیره ، حریف مقابل باید خیلی کم ریسک کنه و مهره ی گشاد نده

تا کشته نده و فقط تماشاگر بازی بشه

امیدوارم خوب یاد گرفته باشی


نوشته شده در شنبه نوزدهم تیر ۱۳۸۹ساعت 22:43 توسط ghobar|


آخرين مطالب
» 
» The 69th Annual Golden Globe Awards 2012
» Selena Gomez Ft The Scene - Middle Of Nowhere
» عکس از Jennifer Lopez
» زن ۱۰۰ ساله تاج ملکه زیبایی را از آن خود کرد!!
» چند عکس زیبا از شادمهر عقیلی و همسرش میامسا
» بازی زندگی
» 
»  !!!!!!!!!!!!!شخصیتهای قهوه تلخ با نیما به آینده می روند!!!!!!!!!!!!!!
» عکس دختران محبوب از نظر موتور جستجوی گوگل
Design By : Pars Skin